IPC

Je eigen stekje

Een eigen woning is de beste vorm van sparen die bestaat. Wie droomt er nu niet van zijn of haar eigen stekje? Veel mensen denken echter onterecht dat een eigen huis bouwen veel tijd in beslag neemt. Indien dit een reeële zorg is, dan moet u misschien eens een Variahuis: Prefab woningen op maat overwegen. Deze vorm van bouwen heeft heel wat voordelen die we hierna zullen behandelen.

De voordelen van een prefab huis

Een prefab huis bouwen gaat snel. Uw woonst wordt voorbereid en gemonteerd in een atelier. Hierdoor heeft weerverlet bijvoorbeeld geen invloed op de duurtijd van uw project. Er kunnen ook diverse ploegen ingezet worden, wat ook de snelheid ten goede komt bij een Variahuis: Prefab woningen op maat. Een tweede voordeel is dat u een prefabwoning op voorhand kan bezichtigen. Op die manier hebt u onmiddellijk een idee van de kwaliteit en de materialen die gebruikt worden. Een derde voordeel bij een prefab huis bouwen, is dat de meeste prefabsystemen erg hoog scoren op vlak van luchtdichtheid. Dit komt in de eerste plaats uw kosten op vlak van energie ten goede, wat op lange termijn een enorme besparing oplevert. Verder verkleint dit de kans op vocht en luchtdichtheid in extreme mate.

Een prefab huis bouwen is kostenbesparend

Met dit laatste zijn we aanbeland aan het belangrijkste voordeel van een prefab huis, de kosten die u er mee bespaart. Dit element is zo belangrijk dat het een aparte alinea verdient. Bij prefab bouwen kent u op voorhand het kostenplaatje, terwijl u bij traditioneel bouwen vaak te pas en te onpas met onvoorziene kosten geconfronteerd wordt. Bij prefab bouwen is er ook sprake van gedeeltelijke massaproductie, wat door efficiëntie voordelen ook de prijs ten goede komt. Dit gaat echter nooit ten koste van de keuzevrijheid. Dit doordat het uiteindelijk uitzicht van de geprefabriceerde in massa geproduceerde elementen aanpasbaar is per bouwproject.